Труби для систем опалення aquatherm green pipe – SDR 7,4 MS

Будова труби: MS = комб. труба Stabi (багатошарова, стабіл. алюмінієм)
Матеріали: fusiolen PP-R
Серія труб: SDR 7,4/S 3,2
Стандарти: DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11
Колір: зелена
Одиниці вимірювання: штанги по 4 м, або *в бухтах
Од. упаковки: LE у метрах
Температурний режим: t до +90ºС
Тиск: P=25 bar

Завантажити каталог труб для систем опалення aquatherm green pipe

Чому для опалення рідко використовуються пластикові труби?

Головним недоліком пластикових труб, через який поліпропіленові та металопластикові труби досі не витіснили з ринку сталеві та мідні аналоги, є їх низька стійкість до високих температур. Більша частина пластикових труб різних виробників, включно із водопровідними трубами німецької компанії «Aquatherm GmbH», під впливом високої температури подовжуються, що значно ускладнює розрахунок монтажу, оскільки необхідно враховувати ” додаткове” місце для подовження.
Крім того, при транспортування гарячої води, термін експлуатації майже будь-яких пластикових (поліпропіленових, металопластикових) труб значно скорочується – від початкового терміну в 50 років до терміну в 10-15 років.

Труби для опалення від Aquatherm (fusiolen)

Враховуючи побажання клієнтів і зваживши на недоліки звичайних металопластикових та поліпропіленових водопровідних труб, інженери компанії «Aquatherm GmbH» розробили спеціальні труби для опалення – «Aquatherm Green Pipe SDR7,4 MS» із іноваціного матеріалу «fusiolen» (модифікований термостійкий поліпропілен).

Особливостями труб для опалення «Aquatherm Green Pipe SDR7,4 MS» є їх стійкість до високих температур рідини, яка проводиться. От основні характеристики труб для опалення від Акватерм:

 • Стійкість до постійних температур води 95°С і котороткотривалих стрибків температури до 135°С;
 • Робочий тиск – 20 bar;
 • Низький коефіцієнт лінійного розширення, наближений до показників сталевих труб;
 • Можливість монтажа будь-яким стандартним способом;
 • Понад 400 видів різноманінтних фітингів, перехідників та кранів;
 • Діаметр труб від 16 до 110 мм;
 • Высокая екологічність – труби не виділяють токсичних речовин ні при експлуатації, ні в процесі переробки.

Крім того, труби для опалення «Aquatherm Green Pipe SDR7,4 MS» мають ті ж позитивні якості, які притаманні усьому модельному ряду продукції Акватерм:

 • Високий рівень шумового поглинання;
 • Стійкість до ультрафіолетового випромінення;
 • Стійкість до утворення заторів завдяки ідеально ріній внутрішній поверхні;
 • Легкість, яка дозволяє знизити витрати на зберігання, транспортування та монтаж.
(Рус) таблица характеристик труб для систем отопления aquatherm green pipe - SDR 7,4 MS

Почему для отопления редко используются пластиковые трубы?

Главным минусом пластиковых труб, из-за которого полипропиленовые и металлопластиковые трубы до сих пор не вытеснили с рынка стальные и медные аналоги, является их низкая стойкость к высоким температурам. Большая часть пластиковых труб от различных производителей, включая водопроводные трубы немецкой компании «Aquatherm GmbH», под воздействием высокой температуры удлиняются, что значительно осложняет расчет монтажа, ведь необходимо учитывать «дополнительное» место для удлинения. Кроме того, при транспортировке горячей воды, срок службы почти любых пластиковых (полипропиленовых, металопласиковых) труб значительно сокращается – от первоначального срока в 50 лет до срока в 10-15 лет.

Трубы для отопления от Aquatherm (fusiolen)

Учитывая пожелания клиентов и учтя недостатки обычных металлопластиковых и полипропиленовых водопроводных труб, инженеры немецкой компании «Aquatherm GmbH» разработали специальные трубы для отопления - «Aquatherm Green Pipe SDR7,4 MS» из инновационного материала «fusiolen» (модифицированный термостойкий полипропилен). Особенностями труб для отопления «Aquatherm Green Pipe SDR7,4 MS» является их высокая устойчивость к высоким температурам проводимой жидкости. Вот основные характеристики труб для отопления от Акватерм:
 • Переносимость постоянной температуры воды 95°С и на кратковременные скачки температуры до 135°С;
 • Рабочее давление – 20 bar;
 • Низкий коэффициент линейного расширения, приближенный к показателю стальных труб;
 • Возможность монтажа любым стандартным способом;
 • Более 400 видов различных фитингов, переходников и кранов;
 • Диаметр труб от 16 до 110 мм;
 • Высокая экологичность – трубы не выделяют токсичных веществ ни при эксплуатации, ни в процессе переработки.
Кроме того, трубы для отопления «Aquatherm Green Pipe SDR7,4 MS» обладают теми же положительными качествами, какими обладает весь модельный ряд продукции Акватерм:
 • Высокий уровень шумопоглощения;
 • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
 • Стойкость к засорам благодаря идеально гладкой внутренней поверхности;
 • Легкость, позволяющая снизить расходы на хранение, транспортировку и монтаж.

Также с данным товаром вас могут заинтересовать:
Канализационные трубы